Daj Się Poznać #8 stylowanie aplikacji


W poprzednich częściach tworzyliśmy quiz Mistrz Makro, pozwalający na sprawdzenie rozbieżności w diecie IIFYM. Zbudowaliśmy całą działającą aplikację w AngularJS, a w poprzednim artykule zrefaktoryzowaliśmy kod przy użyciu standardu JavaScript ES6. Tym razem nadamy wygląd naszej animacji korzystając z preprocesora CSS, czyli LESS. Stworzymy kilka animacji, które upiększą i poprawią interfejs aplikacji. Zaczynajmy!

Jeśli pobrałeś już moje repozytorium z Githuba, co opisałem w poprzednim poście to możesz teraz przeskoczyć do kolejnego commita, który pokaże Ci kod z tego posta:
$ git checkout bbfcb167b0b5841b52e703e6c3e7484079452e4a

# Plik HTML komponentu

Podjąłem decyzję, że jednak nie będę korzystał z bootstrapa, ponieważ nie będzie w ogóle przydatny w tym co planuję zrobić. Założeniem jest responsywny kontener, wycentrowany na ekranie, przypominający kartę z animacją obracania się. Po jednej strony karty znajdą się inputy do wprowadzenia wartości, a po drugiej wynik po sprawdzeniu danych.

mainFile.html, czyli kod naszego komponentu:

 
 <div class="container" ng-show="c.inProgress">
 <div class="flip" ng-show="!c.quizEnd"> 
  <div class="card" ng-class="{'flipped':isFlipped}">
   <div class="face front"> 
    <h2></h2>
    <img ng-src="/assets/">
    <p>Kcal:</p><input type="number" ng-model="c.macro1">
    <p>Białko:</p><input type="number" ng-model="c.macro2">
    <p>Węglowodany:</p><input type="number" ng-model="c.macro3">
    <p>Tłuszcz:</p><input type="number" ng-model="c.macro4">
    <button class="nextBtn" ng-click="c.check(); isFlipped=!isFlipped" ng-show="c.answerMode">Submit</button>
   </div> 
   <div class="face back"> 
    <h2></h2>
    <img ng-src="/assets/">
    <p>Kcal: kcal to </p>
    <p>Białko: g białka to </p>
    <p>Węglowodany: g węglowodanów to </p>
    <p>Tłuszcz: g tłuszczu to </p>
    <button class="text-center nextBtn" ng-click="isFlipped=!isFlipped; c.nextQuestion()">Next</button>
   </div> 
  </div> 
 </div>
 <div class="container" ng-class="{ 'start__outer' : c.quizEnd }">
  <div ng-show="c.quizEnd" class="midButton">
   <h1>Mistrz Makro</h1>
   <button ng-click="c.reset()">Play again</button>
  </div>
 </div>
</div>

<div class="container" ng-class="{ 'start__outer' : !c.inProgress }">
 <div class="midButton" ng-show="!c.inProgress">
  <h1>Mistrz Makro</h1>
  <button ng-click="c.start()">Start</button>
 </div>
</div>

Pojawił się div flip, który będzie naszą kartą. Klasy front i back odpowiadają za awers i rewers karty, stąd w jednym znajdują się inputy, a w drugim wartości wynikowe.

Na przyciskach Submit i Next mamy w ng-click isFlipped=!isFlipped, zmieniające zmienną odpowiadającą za obrót karty w divie card, który posiada fragment kodu ng-class="{'flipped':isFlipped}". Oznacza to, że div otrzyma klasę flipped, jeśli zmienna będzie miała wartość true.

Na ekranie "start" i "play again" dodajemy klasę start__outer kodem ng-class="{ 'start__outer' : c.quizEnd }", ponieważ stworzone cssy mogą mieć problem z ng-show.

# Style LESS

 
.flip {
 -webkit-perspective: 800;
 height: 580px;
 width: 357px;
 position: relative;
 margin: 20px auto;
 h2{
  text-align: center;
 }
 img, p{
  padding-left: 30px;
 }
 input{
  margin-left: 30px;
 }
 button{
  display: block;
  margin: 15px auto;
 }
 .nextBtn{
  position: absolute;
  top:505px;
  left:30px;
 }
}

Na początek stworzymy sobie kartę określając jej wymiary. Fragment margin: 20px auto; odpowiada za centrowanie karty na samym środku ekranu z zachowaniem responsywności. Nadajemy pozycję relatywną, ponieważ będziemy pozycjonować przyciski .nextBtn absolutnie. Odsuwamy od lewej krawędzi paddingami i marginesami nasze napisy i inputy. Nadajemy przyciskowi wartość display:block, zeby przesunąć go do nowej lini i także centrujemy go wewnątrz karty.

 
.flip .card.flipped {
 -webkit-transform: rotatex(-180deg);
}

.flip .card {
 width: 100%;
 height: 100%;
 -webkit-transform-style: preserve-3d;
 -webkit-transition: 0.5s;
}

Tworzymy klasy potrzebne do animacji obrotu.

 
.flip .card .face {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 z-index: 2;
 border: 0px;
 border-radius: 25px;
}

Określamy za pomocą border-radius, żeby nasza karta miała zaokrąglone rogi. Za pomocą backface-visibity ustawiamy, żeby druga strona karty nie była widoczna po odwróceniu.

 
.flip .card .front {
 position: absolute;
 z-index: 1;
 background: #708090;
 color: white;
 p{
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 10px;
 }
 input{
  color: black;
 }
}

.flip .card .back {
 -webkit-transform: rotatex(-180deg);
 background: #36454F;
 color: white;
} 

W klasie front ustalamy kolor awersu karty, odstępy między paddingami oraz kolor tekstu wewnątrz inputu jako czarny, ponieważ cały tekst w aplikacji jest koloru białego. W klasie back również ustalamy kolor i sposób obrotu.

 
button{
 background-color: #536878;
 border-radius: 10px;
 color: white;
 border: 0;
 padding: 10px;
 width: 297px;
} 

Określamy rozmiar, kształt, kolor tła i czcionki wszystkich przycisków

Tak wygląda awers naszej karty:

A Tak będzie wyglądal rewers:

# Animacja infinite scrolling background

Na ekranie tytułowym, oraz "play again" wstawimy tło, które będzie się powtarzać i przewijać w nieskończoność z dołu go góry.

Grafikę stworzyłem w Inkscape i wyeksportowałem jako PNG:

 
.start__outer{
 width: 297px;
 min-height: 620px;
 height: 100vh;
 margin: 0 auto;
 background-image: url('http://localhost:3000/assets/b.png'); 
 -webkit-animation:100s scroll infinite linear;
 -moz-animation:100s scroll infinite linear;
 -o-animation:100s scroll infinite linear;
 -ms-animation:100s scroll infinite linear;
 animation:100s scroll infinite linear;
}

Klasa start__outer jest dodawana zależnie od aktuanych stanów, co można zaobserwować w kodzie HTML powyżej. Ustawiliśmy tam wysokość 100vh, czyli 100% wysokości danego urządzenia, z zastrzeżeniem, że najmniej może to być 620px. Ustawiliśmy zdjęcie na tło, oraz nie wyłączyliśmy background-repeat. Zastosowaliśmy animację scroll, którą określiliśmy poniżej.

 
@-webkit-keyframes scroll{
 100%{
  background-position:0px -3000px;
 }
}

@-moz-keyframes scroll{
 100%{
  background-position:0px -3000px;
 }
}

@-o-keyframes scroll{
 100%{
  background-position:0px -3000px;
 }
}

@-ms-keyframes scroll{
 100%{
  background-position:0px -3000px;
 }
}

@keyframes scroll{
 100%{
  background-position:0px -3000px;
 }
}

Tak będzie wyglądać ekran startowy, tylko z tłem poruszającym się od dołu do góry:

Published: May 21 2017

blog comments powered by Disqus