Daj Się Poznać #4 OOP. Model w AngularJS


W poprzednich częściach projektu Mistrz Makro, pisanego w AngularJS stworzyliśmy wstępny szablon projektu, wyjaśniliśmy jak korzystać z Gita, zrozumieliśmy czym jest i do czego służy JSON, dowiedzieliśmy się co to MVC i zaimplementowaliśmy kontroler oraz serwis, które pozwoliły wyświetlić nam odebrane z JSON dane w konsoli. W dzisiejszej, czwartej już części, skupimy się na tym żeby umieścić nasze dane w modelu, żeby w kolejnej części dyrektywa tworząca quiz mogła z nich swobodnie korzystać. Zaczynajmy!

Jeśli pobrałeś już moje repozytorium z Githuba, co opisałem w poprzednim poście to możesz teraz przeskoczyć do kolejnego commita, który pokaże Ci kod z tego posta:
$ git checkout 1b3cb2d8eee6994d93ad28fd3f6ce037b0b6a771

# Tworzymy model dla makroskładników

AngularJS to framework MVC, czyli Model, Widok oraz Kontroler. Zajmiemy się tym razem Modelem, czyli przechowywaniem danych aplikacji. Na początek, musimy stworzyć serwis, w którym będzie zapisany pojedyńczy produkt:

 
(function() {
 'use strict';

 angular
  .module('quizProject')
  .service('Macro', MacroModel);

 function MacroModel() {

  var Macro = function(id, name, kcal, protein, carb, fat, img) {
   this.id = id || 0;
   this.name = "";
   this.kcal = kcal || 0;
   this.protein = protein || 0;
   this.carb = carb || 0;
   this.fat = fat || 0;
   this.img = img || "";
  }

  Macro.prototype = {
   setId: function(id) {
    this.id = id;
   },

   setName: function(name) {
    this.name = name;
   },

   setKcal: function(kcal) {
    this.kcal = kcal;
   },

   setProtein: function(protein) {
    this.protein = protein;
   },

   setCarb: function(carb) {
    this.carb = carb;
   },

   setFat: function(fat) {
    this.fat = fat;
   },

   setImg: function(img) {
    this.img = img;
   },
 
  };
  return Macro;
 }
})();

Na wzór klasy tworzymy funkcję prototypową, która posiada takie parametry jak id, name, kcal, protein, carb, fat, img i nadaje im wartości domyślne:

 
var Macro = function(id, name, kcal, protein, carb, fat, img) {
 this.id = id || 0;
 this.name = "";
 this.kcal = kcal || 0;
 this.protein = protein || 0;
 this.carb = carb || 0;
 this.fat = fat || 0;
 this.img = img || "";
}

Wszystkie te parametry odpowiadają tym z naszego pliku answers.json:

 
{
"questions":[
  {
   "id": "1",
   "name": "bułka",
   "kcal": 600,
   "protein": 30,
   "carb": 60,
   "fat": 6,
   "img": "img1.jpg"
  },
  {
   "id": "2",
   "name": "pizza",
   "kcal": 900,
   "protein": 20,
   "carb": 80,
   "fat": 20,
   "img": "img2.jpg"
  }
 ]
}

Do prototypu tej funkcji, dodajemy funkcje, które będą dostępne w każdym utworzonym obiekcie. Dzięki nim, będziemy mogli przypisać nasze dane pobrane z serwisu do odpowiednich parametrów. Rozbiliśmy to na kilka pomniejszych funkcji, które pobrany parametr przypisują do zmiennej aktualnego obiektu, co wskazuje this.:

 
Macro.prototype = {
 setId: function(id) {
  this.id = id;
 },

 setName: function(name) {
  this.name = name;
 },

 setKcal: function(kcal) {
  this.kcal = kcal;
 },

 setProtein: function(protein) {
  this.protein = protein;
 },

 setCarb: function(carb) {
  this.carb = carb;
 },

 setFat: function(fat) {
  this.fat = fat;
 },

 setImg: function(img) {
  this.img = img;
 },

};

# Tworzymy model dla produktów

Kolejnym krokiem będzie stworzenie drugiego modelu, który będzie pełnił rolę listy obiektów z modelu makroskładników.

 
(function() {
 'use strict';

 angular
  .module('quizProject')
  .service('ProductModel', ProductModel);

 function ProductModel() {
  var _list = [];

  return {
   addItem: function(model) {
    return _list.push(model);
   },

   listOfItems: function(){
    return _list;
   },

  }
 }
})();

Serwis, który widzimy posiada prywatną tablicę, na której manipulacje możemy wykonywać za pomocą utworzonych metod. W tym przypadku jest to addItem oraz listOfItems. W pierwszym przypadku, addItem pozwala dodać obiekt stworzony przez MacroModel do tablicy. listOfItems zwraca nam całą listę aktualnych obiektów.

# Kontroler czyli łączymy modele oraz serwis

Nasz kontroler z poprzedniego posta po drobnych modyfikacjach, wygląda w taki sposób:

 
(function() {
 'use strict';

 angular
  .module('quizProject')
  .controller('MainController', MainController);

 function MainController($scope, GetJson, $http, Macro, ProductModel) {

  var promiseAnswers = GetJson.getData();

  var Model = new Macro();
  $scope.Model = Model;
    
  promiseAnswers.then(function(data){
   data.questions.forEach(function(answer) {
    $scope.Model.setId(answer.id);
    $scope.Model.setName(answer.name);
    $scope.Model.setKcal(answer.kcal);
    $scope.Model.setProtein(answer.protein);
    $scope.Model.setCarb(answer.carb);
    $scope.Model.setFat(answer.fat);
    $scope.Model.setImg(answer.img);

    ProductModel.addItem($scope.Model);
    console.log(ProductModel.listOfItems());
    $scope.Model = new Macro();
   });
  });

 };
})();

Na początku zaczynamy od wstrzykiwania zależności, które opisywałem w poprzedniej cześci. Dzięki temu zabiegowi, będziemy mogli odwoływać się do naszych modeli z poziomu kontrolera.

 
function MainController($scope, GetJson, $http, Macro, ProductModel) {

Dodaliśmy Macro oraz ProductModel, czyli nazwy serwisów, dzięki czemu możemy teraz wykonać operację new Macro();:

 
 var Model = new Macro();
 $scope.Model = Model;

W ten sposób tworzymy nowy obiekt dla makroskładników jednego z produktów i nazywamy go Model.

 
promiseAnswers.then(function(data){
 data.questions.forEach(function(answer) {
  $scope.Model.setId(answer.id);
  $scope.Model.setName(answer.name);
  $scope.Model.setKcal(answer.kcal);
  $scope.Model.setProtein(answer.protein);
  $scope.Model.setCarb(answer.carb);
  $scope.Model.setFat(answer.fat);
  $scope.Model.setImg(answer.img);

  ProductModel.addItem($scope.Model);
  console.log(ProductModel.listOfItems());
  $scope.Model = new Macro();
 });
});

Nasza funkcja z poprzedniego posta, która pozwoliła wyświetlić promise, wysłany z serwisu GetJson jest teraz zmieniona w taki sposób, żeby odebrane dane dodawać do obiektu model. Odwołujemy się do Modelu i jego metod takich jak setId.

 
 ProductModel.addItem($scope.Model);
 console.log(ProductModel.listOfItems());
 $scope.Model = new Macro();

Następnie dodajemy model do tablicy obiektów znajdującej się w ProductModel za pomocą metody addItem. Wyświetlamy całość listy obiektów i ponownie tworzymy nowy obiekt, który wypełnimy kolejnymi danymi.

widok konsoli

W taki sposób powinna wyglądać konsola po uruchomieniu aplikacji. Wyświetlona jest tablica zawierająca dwa obiekty, których każdy parametr odpowiada tym z answers.json.

Published: April 09 2017

blog comments powered by Disqus